بانکهای صادرات رشت

Posted in بانک های شهر رشت

 

بانکهای صادرات رشت :

 

 

 

کد شعبه 549      نام شعبه:میدان فرهنگ             آدرس :رشت ميدان فرهنگ- اداره مرکزي بانک صادرات

 کد شعبه 4366    نام شعبه:آب منطقه اي گيلان آدرس :رشت خيابان امام خميني سازمان آب منطقه اي گيلان

 کد شعبه 2268    نام شعبه:آج بيشه آدرس :رشت خيابان شهدا بالاتر از ترمينال خط كناره آزاد

 

 کد شعبه 2908    نام شعبه:بادي اله آدرس :رشت خيابان مطهري بادي اله

 

 
کد شعبه 4355    نام شعبه:برق رشت آدرس :رشت چهارراه میکائیل

 

 

 کد شعبه 3144 نام شعبه:بازاركتابفروشها آدرس :رشت بازاركتابفروشها

 

 کد شعبه 1969    نام شعبه:بلوار امام خميني آدرس :رشت بلوارامام خميني

 

 کد شعبه 4145    نام شعبه:بلوار شهيد بهشتي آدرس :رشت بلوارشهيدبهشتي روبروي سازمان صنايع

 

 کد شعبه1967     نام شعبه:بلوارشهيدانصاري آدرس :رشت بلوارشهيدانصاري

 

 کد شعبه 1694    نام شعبه:پل عراق آدرس :رشت ميدان پاسداران (پل عراق )

 

 کد شعبه 3042    نام شعبه:خيابان امام خميني ره آدرس :رشت خيابان امام خميني ره روبروي داروخانه كارون

 

 کد شعبه 1970 نام شعبه:خيابان لاهيجان آدرس :رشت خيابان شهداء روبروي يخسازي

 

 کد شعبه 4353    نام شعبه:خيابان نامجو آدرس :رشت خيابان نامجو

 

 کد شعبه 185 نام شعبه:ساغريسازان آدرس :رشت ساغرسازان روبروي مسجد آقا سيد عباس

 

 کد شعبه 1680    نام شعبه:سرچشمه آدرس :رشت خيابان شهداء سه راه فلسطين

 

 کد شعبه 3548    نام شعبه:سليمانداراب آدرس :رشت خيابان رودباري

 

 کد شعبه 485      نام شعبه:كارگزار آدرس :رشت خيابان امام خميني جنب قنادي

 

 کد شعبه 3115    نام شعبه:ميدان كوچك آدرس :رشت ميدان كوچك

 

 کد شعبه 4146    نام شعبه:ميرزاكوچك خان آدرس :رشت .سه راه معلولين جنب آرامگاه ميرزاكوچك خان

 

 کد شعبه1681     نام شعبه:استادسرا آدرس :رشت خ سعدي خ سهيل دبيري چهارراه استادسرا

 

 کد شعبه2107     نام شعبه:امين الضرب آدرس :رشت خيابان امين الضرب نرسيده به ژاندارمري

 

 کد شعبه1968     نام شعبه:چمارسرا آدرس :رشت چمارسراجنب داناي علي

 

 کد شعبه1695     نام شعبه:خيابان تختي آدرس :رشت خيابان تختي روبروي مسجد

 

 کد شعبه 49        نام شعبه:رشت آدرس :رشت اول خيابان شريعتي

 

 کد شعبه 350      نام شعبه:زرجوب آدرس :رشت خيابان شريعتي ميدان زرجوب

 

 کد شعبه 548      نام شعبه:سبزه ميدان آدرس :رشت ميدان سيدجمال الدين اسدآبادي (سبزه ميدان )

 

 کد شعبه 1670    نام شعبه:سردار جنگل آدرس :رشت خيابان سردارجنگل

 

 کد شعبه 760 نام شعبه:سعدي آدرس :رشت خيابان سعدي روبروي بلوارمعلم

 

 کد شعبه 875      نام شعبه:طالقاني آدرس :رشت خيابان طالقاني روبروي چهارراه معلم

 

 کد شعبه 3549    نام شعبه:علي آباد آدرس :رشت كوي علي آبادنرسيده به مسجدهاشمي

 

 کد شعبه 3605    نام شعبه:كوي شهيد رجايي آدرس :رشت كوي شهيدرجايي چهارراه وحدت

 

 کد شعبه 3595    نام شعبه:گلسار آدرس :رشت گلسارنبش بلوارشهيد

 

 کد شعبه 1966    نام شعبه:لاكاني آدرس :رشت خيابان لاكاني


 

 

 

 

  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.