بانکهای مسکن رشت

Posted in بانک های شهر رشت

 

بانک مسکن کلانشهر رشت:


کد شعبه : 221       نام شعبه : مدیریت شعب استان گیلان     آدرس: خ امام خمینی - چهار راه قدس

 


 

 


 Full-scree

 

 

کد شعبه :1124      نام شعبه: مرکزی رشت                        آدرس: خ امام خمینی - چهار راه قدس

 

 


کد شعبه :1616      نام شعبه: سعدی رشت                        آدرس: خ سعدی

 

 


کد شعبه :1816      نام شعبه: بلوار امام رشت                     آدرس: بلوار  امام خمینی- جنب ساختمان سرپرستی

 

 


کد شعبه :1845      نام شعبه: گلسار رشت                        آدرس: خ اصلی گلسار - جنب شرکت سرمایه گذاری مسکن

 

 


کد شعبه :1951      نام شعبه: طالقانی رشت                      آدرس: خ طالقانی

 

 


کد شعبه :2176      نام شعبه: شهدای رشت                      آدرس: خ شهدا - نرسیده به کارخانه شیر

 

 


کد شعبه :2215      نام شعبه: شهید مظهری رشت             آدرس: خ شهید مطهری

 

 


کد شعبه :2255      نام شعبه: 22 بهمن رشت                     آدرس: سبزه میدان - ابتدای خیابان 22 بهمن

 

 


کد شعبه :2298      نام شعبه: شریعتی رشت                     آدرس: خ شریعتی

 

 


کد شعبه :2465      نام شعبه:میدان بزرگ  رشت                 آدرس: میدان بزرگ بازار

 

 


کد شعبه :2466      نام شعبه: تختی رشت                        آدرس:خ تختی

 

 


کد شعبه :2627     نام شعبه: شهید بهشتی رشت             آدرس: رشت - کمربندی شهید بهشتی - چهار راه قاسمیه - نبش کوچه

 

 


کد شعبه :2644      نام شعبه: سردار جنگل رشت                آدرس: خ سردار جنگل - کوچه زینل

 

 


کد شعبه :2821      نام شعبه: بلوار شهید انصاری رشت        آدرس: رشت - بلوار شهید انصاری - روبروی اداره نظام مهندسی

 

 


کد شعبه :4265      نام شعبه: دانای علی رشت                  آدرس: خ طالقانی - نبش کوچه شهبد عادلی

 


 

  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.