تماس با سایت مشاغل رشت: 920 10 910 013 داخلی 1

sample ورود به صفحه بانک مشاغل آنلاین رشت

ورود

sampleمشاغل رشت را آنلاین رزرو کنید و تخفیف بگیرید

ورود

sampleآگهی های نیازمندی و کاریابی روزانه رشت و گیلان

ورود

sampleآگهی های فروش و حراجی ملک ، زمین و اجناس دست دو

ورود

ایستگاه های سوخت بنزین و دو منظوره  و گاز CNG  رشت

 
 
جایگاه های سوخت رشت 

مجاری عرضه بنزین ، نفت سفید، نفتگاز
ر دیف

ناحيه

جايگاه

نوع جايگاه

فرآورده

تلفن جايگاه

آدرس

 
 
1

مرکزي

ج صادقي نژاد

تك منظوره

بنزين معمولي

5543366

رشت - بلوار شهيد قلي پور

 
2

مرکزي

ج مصلي

تك منظوره

سي ان جي

33613337

رشت - کيلومتر 3 جاده رشت به تهران

 
3

بنزين معمولي-A1 نفت گاز

ج اشکيک

تك منظوره

بنزين معمولي- نفت گاز

34490324

رشت - کيلومتر 5 جاده انزلي

 
4

مرکزي

ج چمارسرا

تك منظوره

بنزين معمولي - بنزين سوپر

33552531

رشت - فلکه يخساري-چمارسرا

 
5

مرکزي

ج شفت پيمان

تك منظوره

بنزين معمولي

34783952

شفت - بلوار 17 شهريور

 
6

مرکزي

ج عينك كاوه

تك منظوره

بنزين معمولي

33547260

رشت - جاده فومن - بلوار شهيد بهشتي

 
7

مرکزي

ج اميدي جيرده

تك منظوره

بنزين معمولي- نفت گاز

34762254

رشت - جيرده

 
8

مرکزي

ج عبداله زاده

تك منظوره

بنزين معمولي- نفت گاز

33705005

جاده رشت به انزلي-روبروي کارخانه پوشش

 
9

مرکزي

ج تالش محله

تك منظوره

بنزين معمولي-  نفت گاز

34479010

زيباکنار- تالش محله

 
10

مرکزي

ج راد شفت

دو منظوره

بنزين معمولي-  سي ان جي

34784020

شفت - بلوار 17 شهريور

 
11

مرکزي

ج كامياب

تك منظوره

بنزين معمولي- نفت گاز

34495256

رشت - چوکام

 
12

مرکزي

ج بالاجورشر

تك منظوره

بنزين معمولي- نفت گاز

34401207

رشت -لشت نشا

 
13

مرکزي

ج وحدت آفرينان شمال( خاني)

تك منظوره

بنزين معمولي- بنزين سوپر

33604551

رشت - کمربندي شهيد مدرس

 
14

مرکزي

ج شرکتي17شهريور

تك منظوره

بنزين معمولي- بنزين سوپر

33324963

رشت - ميدان فرهنگ

 
15

مرکزي

ج گلسار

تك منظوره

بنزين معمولي- بنزين سوپر

33119916

رشت - گلسار

 
16

مرکزي

ج فرزانه كاري

تك منظوره

بنزين معمولي- بنزين سوپر

33726409

رشت - ابتداي بلوار رشت - انزلي

 
17

مرکزي

ج جعفري و پورحيدر

تك منظوره

بنزين معمولي

34402733

رشت - لشت نشا

 
18

مرکزي

ج گيل يار

تك منظوره

بنزين معمولي

33833979

رشت - بلوار خرمشهر

 
19

مرکزي

ج محمدي خشكبيجار

دو منظوره

بنزين معمولي- بنزين سوپر- سي ان جي

34462257

رشت - شهر خشکيجار

 
20

مرکزي

ج تعاوني نصر

دو منظوره

بنزين معمولي- بنزين سوپر- سي ان جي

34424719

خمام- اول جاده خشكبيجار

 
21

مرکزي

ج عاشوري

دو منظوره

بنزين معمولي- بنزين سوپر-

نفت گاز- سي ان جي

34427223

کيلومتر 10 جاده رشت - انزلي

 
22

مرکزي

ج پورصادق

تك منظوره

بنزين معمولي- بنزين سوپر

33820072

رشت - جاده لاهيجان -آج بيشه

 
23

مرکزي

ج سلطاني

تك منظوره

بنزين معمولي

33603052

رشت - روبروي سازمان آب و برق

 
24

مرکزي

ج خطيبي كوچصفهان

دو منظوره

بنزين معمولي- نفت گاز-سي ان جي

34554699

کوچصفهان - ابتداي بلوار امام رضا

 
25

مرکزي

ج پوررجبي

تك منظوره

بنزين معمولي- نفت گاز

34522364

رشت-سنگر

 
26

مرکزي

ج دولت آباد گيلان

تك منظوره

بنزين معمولي

33690524

رشت - جاده تهران-رشت

 
27

مرکزي

ج خطيبي رشت

تك منظوره

بنزين معمولي

33838898

رشت- خيابان رسالت

 
28

مرکزي

ج نادر جعفري

تك منظوره

بنزين معمولي- نفت گاز

33838898-3

رشت- مسير بين ميدان گاز و انتظام

 
29

مرکزي

ج پديده گيلان

دو منظوره

بنزين معمولي- سي ان جي

34773411

جاده فومن به رشت-روستاي ليشاوندان

 
30

مرکزي

ج زماني تاسيان

تك منظوره

بنزين معمولي- بنزين سوپر-نفت گاز

34573742

كيلومتر20 جاده رشت-لاهيجان-رشت آباد

 
31

مرکزي

ج گلساران

تك منظوره

بنزين معمولي- بنزين سوپر

33717134

كيلومتر 5 جاده رشت- پيربازار

 
32

مرکزي

ج پورصادق2

تك منظوره

سي ان جي

34567131

كيلومتر7 جاده رشت به لاهيجان- جعفرآباد

 
33

مرکزي

ج. فيضي

تك منظوره

بنزين معمولي- نفت گاز

34512433

كيلومتر 15 اتوبان رشت-قزوين

 
34

مرکزي

ج.گرامی

دو منظوره

بنزين معمولي-بنزين سوپر- سي ان جي

33618193

رشت-شهرک مسکونی شهر رشت

 
 
                 ليست مجاري عرضه بنزين سوپر رشت

ناحيه

نام جايگاه

شماره تلفن

 
رشــــــــت

جايگاه فرزانه كاري

33726409

 
چمارسرا

33552531

 
گلسار

33119916

 
جايگاه 17 شهريور

33324963

 
جايگاه پورصادق آج بيشه

33820072

 
جايگاه فرنود پورعاشوري

33427223

 
جايگاه زماني

0132-4454388

 
جايگاه پورصادق جعفر آباد

33820072

 
جايگاه گلساران

9111397767

 
جايگاه كيومرث خاني

33664757

 
وضعيت جايگاههايCNG بهره برداري شده منطقه گيلان                           

 
رديف

نام ناحيه

نام شهر

نام جايگاه

نوع جايگاه

نازل فعال

تعداد نازل قابل استفاده با توجه به ظرفيت تجهيزات نصب شده

تعداد نازل

وضعيت جايگاه

نام بهره بردار

 
 
1

مركزي

رشت

گيل 1

تك منظوره

6

6

6

فعال

سيال سامانه انديشه

 
2

مركزي

رشت

گيل 2

تك منظوره

6

6

6

فعال

سيال سامانه انديشه

 
3

مركزي

رشت

دولت آباد1

تك منظوره

8

8

8

فعال

سيال سامانه انديشه

 
4

مركزي

رشت

دولت آباد2

تك منظوره

4

6

6

فعال

سيال سامانه انديشه

 
5

مركزي

رشت

نخودچر1

تك منظوره

6

6

6

فعال

سيال سامانه انديشه

 
6

مركزي

رشت

نخودچر2

تك منظوره

4

4

4

فعال

سيال سامانه انديشه

 
7

مركزي

رشت

مكتب القرآن محمدي

تك منظوره

6

6

6

فعال

مكتب القرآن محمدي

 
8

مركزي

رشت

لاكان

تك منظوره

4

4

4

فعال

سيال سامانه انديشه

 
9

مركزي

رشت

تازه آباد

تك منظوره

4

4

8

فعال

سيال سامانه انديشه

 
10

مركزي

رشت

اتوبوسراني

تك منظوره

6

6

6

فعال

اتوبوسراني

 
11

مركزي

رشت

پورصادق

دو منظوره

6

6

6

فعال

آقاي پورصادق

 
12

مركزي

رشت

ايران ما

تك منظوره

6

6

6

فعال

آقايان پورعلي و دولتخواه

 
13

مركزي

رشت

ياس

تك منظوره

8

8

8

فعال

مراد ملايي پور

 
14

مركزي

رشت

مصلي ۱

تك منظوره

8

8

8

فعال

دفتر نمايندگي ولي فقيه

 
15

مركزي

رشت

مصلي ۲

تك منظوره

8

8

8

فعال

دفتر نمايندگي ولي فقيه

 
16

مركزي

رشت

همياري شهرداري رشت

تك منظوره

0

8

8

غيرفعال

هميار انرژي

 
17

مركزي

رشت

گلساران

دو منظوره

0

8

8

غيرفعال

مالكين جايگاه

 
18

مركزي

رشت

گرامي رشت

دو منظوره

6

6

6

فعال

هوشنگ گرامي

 
19

مركزي

خمام

شهرداري خمام

تك منظوره

5

5

6

فعال

شهرداري

 
20

مركزي

سنگر

سنگر

تك منظوره

6

6

8

فعال

بهينه گستر فجر پارس

 
21

مركزي

كوچصفهان

شهرداري كوچصفهان

تك منظوره

5

5

6

فعال

بهينه سوز ماهدشت

 
22

مركزي

لشت نشا

شهرداري لشت نشا

تك منظوره

4

4

6

فعال

شهرداري

 
23

مركزي

شفت

راد

دو منظوره

3

3

4

فعال

راد

 
24

مركزي

خشكيبيجار

محمدی خشکیبیجار 2

تك منظوره

6

6

6

فعال

محمدي

 
25

مركزي

خشكيبيجار

محمدی خشکیبیجار 1

دو منظوره

0

1

2

غيرفعال

محمدي

 
26

مركزي

خمام

اميري (نگين شمال)

دو منظوره

6

6

6

فعال

آقاي اميري

 
27

مركزي

خمام

نصر

دو منظوره

2

2

4

فعال

خدمتگذار

 
28

مركزي

خمام

پورعاشوری

دو منظوره

0

2

4

غيرفعال

پورعاشوري

 
29

مركزي

ليشاوندان

پديده گيلان

دو منظوره

3

3

4

فعال

خانلري

 
30

مركزي

كوچصفهان

خطیبی کوچصفهان

دو منظوره

4

4

6

فعال

خطيبي

 
31

لاهيجان

لاهيجان

مهدي زاده

تك منظوره

4

4

8

فعال

مهدي زاده

 
32

لاهيجان

رودبنه

شهرداري رودبنه

تك منظوره

6

6

6

فعال

ندا گاز ابهر

 
33

لاهيجان

كومله

شهرداري كومله

تك منظوره

6

6

6

فعال

متين گاز قنديل

 
34

لاهيجان

آستانه اشرفيه

فاضل غلامپور

تك منظوره

6

6

6

فعال

فاضل غلامپور

 
35

لاهيجان

لاهيجان

شهرداري لاهيجان

تك منظوره

4

4

8

فعال

سيال سامانه انديشه

 
36

لاهيجان

لاهيجان

پاك لاهيجان

تك منظوره

8

8

8

فعال

آقاي امين عابدي

 
37

لاهيجان

آستانه

شهرداري آستانه

تك منظوره

5

5

8

فعال

متين گاز قنديل

 
38

لاهيجان

لنگرود

شهرداري لنگرود

تك منظوره

5

5

8

فعال

بهينه سوز ماهدشت

 
39

لاهيجان

كياشهر

اجدادي كياشهر

تك منظوره

4

4

8

فعال

اجدادي

 
40

لاهيجان

اطاقور

شهرداري اطاقور

تك منظوره

4

4

4

فعال

آرميتا برج تهران

 
41

لاهيجان

سياهكل

سياهكل

تك منظوره

4

4

8

فعال

سيال سامانه انديشه

 
42

لاهيجان

شلمان

شهرداري شلمان

تك منظوره

4

4

8

فعال

شهرداري

 
43

لاهيجان

شلمان

بابايي شلمان

دو منظوره

2

2

4

فعال

بابايي

 
44

لاهيجان

كياشهر

قاسم بندر كياشهر

دو منظوره

4

4

4

فعال

محمد رضا قاسم

 
45

لاهيجان

اطاقور

شبرنگ لنگرود

دو منظوره

0

1

2

غيرفعال

شبرنگ

 
46

لاهيجان

لاهيجان

نخجيري

دو منظوره

0

2

4

غيرفعال

نخجيري

 
47

لاهيجان

لاهيجان

صورتگر

دو منظوره

0

2

4

غيرفعال

صورتگر

 
48

لاهيجان

لاهيجان

صیاد

دو منظوره

2

2

4

فعال

صياد

 
49

لاهيجان

چمخاله

نوری

دو منظوره

0

2

4

غيرفعال

نوري

 
50

آستارا

آستارا

بلوار جانبازان

تك منظوره

5

5

8

فعال

سيال سامانه انديشه

 
51

آستارا

آستارا

كمربندي آستارا

تك منظوره

4

4

8

فعال

سيال سامانه انديشه

 
52

آستارا

آستارا

فرجامی آستارا

دو منظوره

2

2

4

فعال

فرجامي

 
53

آستارا

آستارا

حسيني باغچه سرا

دو منظوره

4

4

4

فعال

حسيني

 
54

تالش

تالش

تالش

تك منظوره

3

3

8

فعال

نسام انرژي

 
55

تالش

اسالم

شهرداري اسالم

تك منظوره

6

6

8

فعال

شهرداري

 
56

تالش

ليسار

شهرداري ليسار

تك منظوره

4

4

4

فعال

آرميتا برج تهران

 
57

تالش

حويق

شهرداري حويق

تك منظوره

4

4

4

فعال

آرميتا برج تهران

 
58

تالش

تالش

برهانی تالش

دو منظوره

2

2

4

فعال

برهاني

 
59

تالش

اسالم

طلوع خورشيد

دومنظوره

6

6

6

فعال

مالكين جايگاه

 
60

تالش

تالش

بهزادی تالش

دو منظوره

1

1

2

فعال

بهزادي

 
61

بندر انزلي

بندر انزلي

طالب آباد

تك منظوره

6

6

6

فعال

شهرداري

 
62

بندر انزلي

بندر انزلي

غازيان

تك منظوره

6

6

8

فعال

شهرداري

 
63

بندر انزلي

بندر انزلي

گل آور

تك منظوره

0

8

8

غيرفعال

شهرداري

 
64

بندر انزلي

بندر انزلي

حسينقلي زاده

تك منظوره

5

5

8

فعال

حسين قليزاده

 
65

بندر انزلي

رضوانشهر

شهرداري رضوانشهر

تك منظوره

6

6

6

فعال

ايستا تجارت ايليا

 
66

بندر انزلي

پره سر

پره سر

تك منظوره

4

4

8

فعال

ايستا تجارت ايليا

 
67

بندر انزلي

پره سر

انعامی پره سر

دو منظوره

2

2

4

فعال

انعامي

 
68

بندر انزلي

رضوانشهر

نقش بندی

دو منظوره

2

2

4

فعال

نقش بندي

 
69

بندر انزلي

بندر انزلي

راحتی انزلی

دو منظوره

0

2

4

غيرفعال

راحتي

 
70

بندر انزلي

رضوانشهر

هوشنگ حمداله زاده

دو منظوره

6

6

6

فعال

هوشنگ حمداله زاده

 
71

صومعه سرا

صومعه سرا

شهرداري صومعه سرا 1

تك منظوره

4

4

4

فعال

شهرداري

 
72

صومعه سرا

صومعه سرا

شهرداري صومعه سرا 2

تك منظوره

4

4

4

فعال

شهرداري

 
73

صومعه سرا

صومعه سرا

شهرداري صومعه سرا 3

تك منظوره

6

6

6

فعال

شهرداري

 
74

صومعه سرا

گوراب زرميخ

شهرداري گوراب زرميخ

تك منظوره

0

6

6

غيرفعال

نسام انرژي گستر

 
75

صومعه سرا

تولم شهر

شهرداري تولم شهر

تك منظوره

5

6

6

فعال

ايستا تجارت ايليا

 
76

صومعه سرا

ماسال

ماسال

تك منظوره

6

6

6

فعال

شهرداري

 
77

صومعه سرا

شاندرمن

حسام

دو منظوره

3

3

4

فعال

نجومي

 
78

صومعه سرا

صومعه سرا

عبدالمحمدي

دو منظوره

2

2

4

فعال

عبدالمحمدي

 
79

صومعه سرا

صومعه سرا - ضيابر

مجتمع زيباي ضيابر

دو منظوره

8

8

8

فعال

زارع پاك

 
80

فومن

فومن

فومن

تك منظوره

5

5

8

فعال

متين گاز قنديل

 
81

فومن

فومن

قلیزاده فومن

دو منظوره

0

1

2

غيرفعال

قليزاده

 
82

فومن

فومن

یحیی زاده

دو منظوره

0

2

4

غيرفعال

يحيي زاده و خوشكار

 
83

رودبار

منجيل

شهرداري منجيل

تك منظوره

6

6

8

فعال

بهينه گستر فجر پارس

 
84

رودبار

رودبار

شهرداري رودبار

تك منظوره

4

4

4

فعال

متين گاز قنديل

 
85

رودبار

رستم آباد

شهرداري رستم آباد

تك منظوره

6

6

8

فعال

كارآمد نوين صنايع ايرانيان

 
86

رودبار

لوشان

شهرداري لوشان

تك منظوره

5

5

6

فعال

متين گاز قنديل

 
87

رودبار

توتكابن

شهرداري توتكابن

تك منظوره

5

5

6

فعال

متين گاز قنديل

 
88

رودسر

رحيم آباد

شهرداري رحيم آباد

تك منظوره

5

5

6

فعال

نسام انرژي گستر

 
89

رودسر

رودسر

شهرداري رودسر

تك منظوره

4

4

8

فعال

شهرداري

 
90

رودسر

املش

شفوي

دو منظوره

2

2

4

فعال

شفوي

 
91

رودسر

املش

خداپرست

دو منظوره

3

3

4

فعال

خداپرست

 
92

رودسر

رودسر

مقصودي(سمام)

دو منظوره

2

2

4

فعال

مقصودي

 
93

رودسر

كلاچاي

شهرداري كلاچاي

تك منظوره

4

4

4

فعال

شهرداري

 
94

رودسر

چابكسر

شهرداري چابكسر1

تك منظوره

3

3

4

فعال

نارستان

 
95

رودسر

چابكسر

شهرداري چابكسر2

تك منظوره

2

2

4

فعال

نارستان

 
96

رودسر

واجارگاه

خانعلي زاده

دو منظوره

0

3

4

غيرفعال

خانعلي زاده

 


380

431

550

 


 

امتیاز کلی این مطلب (0)

0 از 5 ستاره

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0
نظر شما به سامانه مدیریت ارسال شده است.
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید : فیس بوک  - گوگل پلاس - - توئیتر - - واتس اپ - - تلگرام - - اینستاگرام - - لینکدین -

درباره ما

erasht mini logo ما فضای مجازی رشت هستیم
درگاهی جهت دسترسی به اطلاعات شهر ، آب و هوا ، مشاغل و آگهی های نیازمندی و فروش


warning logo شرایط درج اگهی ها
مسئولیت آگهی های درج شده در این سایت بر عهده آگهی دهنده می باشد.

تماس با ما

rasht-map

دفتر مرکزی ما :

شهر باران ، منطقه شهر یاران

بین بوستان دانشجو و مفاخر

ساختمان سرو ، طبقه سوم

تلفن: 01391010920 داخلی 1

سامانه پیامک : 10007412

نمادهای اعتماد و مجوزها

logo-samandehi

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout